Ενοικιάσεις χώρων τροχόσπιτων

Ενοικιάζονται θέσεις για την εγκατάσταση τροχόσπιτων, για βραχυπρόθεσμη η και μόνιμη διαμόνη, με την δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

P1100291